Płyty gipsowo-kartonowe w mieszkaniu

Lafarge Gips oferuje szereg systemów do zastosowania w suchej zabudowie takich jak ścianki działowe, okładziny ścienne, sufity podwieszane i okładziny sufitowe, poddasza oraz obudowy konstrukcji nośnych budynków i pionów instalacyjnych. Systemy NIDA to najwyższy standard wykonania, jakość oraz innowacyjność.

Ścianki działowe

Ściany działowe to najbardziej popularne zastosowane płyt gipsowo-kartonowych. Mogą pełnić funkcje rozdzielenia pomieszczeń, stanowić barierę ogniochronną lub izolować akustycznie i termicznie. W specjalnych systemach ścian kinowych można budować ściany do wysokości 26 m.
więcej o systemie

Okładziny ścienne

Płyty gipsowo-kartonowe można stosować do obudowy od wewnątrz nośnych i działowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Mają one szczególne zastosowanie gdy remont ma być przeprowadzony szybko i w czysty sposób. Powierzchnia suchego tynku jest gładka i tworzy doskonałe podłoże do dalszych prac wykończeniowych.
więcej o systemie

Sufity podwieszane i okładziny sufitowe

Sufity podwieszane są drugim najbardziej popularnym zastosowaniem płyt gipsowo-
-kartonowych. Mogą pełnić funkcję estetycznego ukrycia instalacji lub elementów konstrukcji stropu. Mogą również pełnić barierę ogniochronną lub izolować termicznie i akustycznie dwa znajdujące się pod sobą pomieszczenia. 
więcej o systemie

Poddasza

Płyty gipsowo-kartonowe są idealnym materiałem wykończeniowym na poddaszach, gdyż pozwalają na ukrycie konstrukcji więźby dachowej oraz zamocowanie warstwy materiału izolacyjnego w przestrzeni między krokwiami.
więcej o systemie


 

Obudowy konstrukcji nośnych budynków

Systemy obudowy słupów i belek (stalowych lub drewnianych) stosuje się najczęściej do zakrycia konstrukcji nośnej budynku. Systemy te pełnią dwie funkcje:dekoracyjną(zakrywając nie zawsze elementy konstrukcyjne) oraz ogniochronną(zabezpieczając te elementy przed działaniem ognia przez określony czas).
więcej o systemie

Obudowy pionów instalacyjnych

Systemy obudowy pionów instalacyjnych stosuje się najczęściej w celu ukrycia tych pionów, występujących w każdym budynku bez względu na jego funkcję i przeznaczenie. Z uwagi na możliwość przenoszenia dymu lub ognia z kondygnacji objętej pożarem na inne poziomy budynku piony instalacyjne, biegnące zwykle przez wszystkie piętra obiektu, muszą być odpowiednio zabezpieczone.
więcej o systemie

Treść wiadomości
E-mail
Wynik dodawania 2 + 2*