Jaka powinna być ekipa murarska?

Według badanych jakość usług ekipy murarskiej oraz zaufanie do wykonawców liczą się bardziej niż cena usług. Od profesjonalnej ekipy murarskiej inwestorzy oczekują traktowania jak partnera biznesowego i znajomości energooszczędnych rozwiązań. Doceniają również wykonawców wykwalifikowanych, przeszkolonych przez producenta.

Badanie SILKA YTONG: Murarz Idealny zrealizowano wśród osób, które planują, przeprowadzają lub już zrealizowały budowę domu. Jego celem było poznanie oczekiwań inwestorów wobec ekipy murarskiej, a także sposobu postrzegania zawodu murarza w Polsce. Zakres badania obejmował m.in. takie zagadnienia, jak: źródła pozyskiwania informacji o ekipie murarskiej, czy też czynniki decydujące o wyborze danego wykonawcy.

Źródła informacji o wykonawcy

Według badania SILKA YTONG: Murarz Idealny rekomendacje znajomych, internet i porady ekspertów to najważniejsze źródła pozyskiwania informacji o ekipach murarskich. Dla inwestorów najbardziej liczy się rekomendacja zaufanych osób – ta odpowiedź uzyskała aż 60% wskazań. Na drugim miejscu uplasował się internet (34% wskazań, jako najważniejsze źródło informacji), w dalszej kolejności respondenci uzyskują informacje radząc się ekspertów – 27% wskazań¹.

Czynniki ważne przy wyborze ekipy
Rekomendacje znajomych są również kluczowe przy podjęciu decyzji o wyborze ekipy murarskiej – tak uważa ponad dwie trzecie respondentów. Dla inwestorów bardzo liczą się również doświadczenie ekipy murarskiej oraz umiejętność pracy z projektem. Ponad połowa badanych wskazała te aspekty jako bardzo istotne przy podjęciu decyzji o wyborze ekipy murarskiej.

Dla niemal wszystkich badanych najważniejszym elementem na etapie realizacji jest precyzja wykonania (95% wskazań jako istotny czynnik) oraz dbałość o materiały budowlane (92%). Dwie trzecie respondentów wskazało na dobrą komunikację między inwestorem a ekipą murarską. Inwestorzy zwracają uwagę na trzymanie się założonego budżetu (58%) oraz terminowość wykonania prac (53%). Dla badanych ważny okazał się również porządek na budowie oraz dbałość o materiały budowlane powierzone firmie wykonawczej (42%).

Profesjonalna ekipa murarska

Osoby budujące bądź planujące budować dom chciałyby być traktowane przez ekipę murarską jak partner biznesowy. Aż blisko 80% respondentów zgodziło się z tym stwierdzeniem. Inwestorzy podkreślają również, że najważniejsza dla nich jest fachowość murarzy i precyzja wykonania – aspekty te liczą się bardziej niż cena (ponad trzy czwarte wskazań).

Badani doceniają ekipy murarskie, które są na bieżąco z nowymi ofertami dotyczącymi materiałów budowlanych. Chętniej wybraliby ekipę, która zna energooszczędne technologie i stosuje nowoczesne rozwiązania. Aż dwie trzecie badanych zgodziło się z tym stwierdzeniem. Inwestorzy doceniają także możliwość współpracy z ekipą, która została przeszkolona przez producenta – 59% respondentów chętniej wybrałoby taką właśnie ekipę.

"Cieszy nas, że inwestorzy cenią precyzję i dokładność wykonywanych prac. Inwestycja w szkolenia zawodowe i promowanie najwyższej jakości wykonawstwa okazuje się być słuszną strategią. Wyniki badań pokazują, że inwestorzy oczekują od ekipy murarskiej przede wszystkim wysokich kwalifikacji i umiejętności" – podsumowuje Cezary Szeszuła, prezes zarządu Xella Polska.

Niemal połowa badanych wskazała, że najbardziej profesjonalną formą oferty jest przygotowanie ramowego opisu zakresu prac i kosztorysu przekazanego w formie pisemnej. Natomiast ponad jedna trzecia ankietowanych inwestorów za profesjonalne podejście uważa sporządzenie szczegółowego opisu prac i kosztorysu przekazanego w formie elektronicznej (np. w pliku Excel).

Badani najchętniej poleciliby innym ekipę solidną (85%), dokładną (76%) i znającą najnowsze technologie (33% wskazań)². Ekipa oferująca niską cenę za usługi znalazła się dopiero na piątym miejscu (24% wskazań). Za trzy najważniejsze cechy idealnej ekipy murarskiej inwestorzy uznali również solidność i rzetelność (52%), fachowość (33%) oraz precyzję (32% wskazań).

Wyniki badania SILKA YTONG: Murarz Idealny pokazują, że inwestorzy swoją współpracę z ekipami murarskimi oceniają raczej pozytywnie. Jednocześnie potwierdzają potrzebę działań mających na celu poprawę wizerunku zawodu murarza w Polsce.

Metodologia badania

W badaniu SILKA YTONG: Murarz Idealny przeprowadzonym między 31 stycznia a 28 lutego 2011 r. wzięło udział 243 respondentów. Badanie miało charakter ilościowy i zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Respondenci mogli odpowiadać poprzez link do ankiety zamieszczony na stronie www.budowane.pl/murarz_idealny.

W badaniu wzięły udział osoby, które dzięki swojemu doświadczeniu lub planowanym w najbliższym czasie inwestycjom mogą najlepiej opowiedzieć o swoich oczekiwaniach wobec współpracy z ekipami murarskimi.

Badaną populację można podzielić na trzy grupy:
- osoby, które budowały dom w ciągu ostatnich 3 lat (25%),
- osoby, które są w trakcie budowy domu (41%),
- osoby, które planują zbudować dom w ciągu najbliższych 2 lat (34%).

¹ Respondenci udzielali odpowiedzi wykorzystując pięciopunktową skalę, gdzie 1 oznacza, że w ogóle nie korzysta z tego źródła, a 5 oznacza, że stanowi najważniejsze źródło informacji o ekipie.
² Badani wskazywali 3 najważniejsze cechy.

Treść wiadomości
E-mail
Wynik dodawania 2 + 2*