Błędny montaż okien dachowych

Okna dachowe to produkt, którego prawidłowe funkcjonowanie jest w bardzo dużym stopniu uzależnione od właściwego montażu. Tutaj znajdziesz zdjęcia i opisy najczęściej powtarzających się błędów montażowych.

Uszkodzenie elementów oblachowania zewnętrznego lub ich nieprawidłowy montaż powoduje przeciekanie okna, a co za tym idzie brak zabezpieczenia elementów drewnianych, a także nieestetyczny wygląd zamontowanego okna.
Złe wykonanie foliowania okna od środka może spowodować podciąganie kondensatu pod folię.
Złe ułożenie pokrycia na elementach kołnierza uszczelniającego może doprowadzić do ich uszkodzenia, a także zablokować możliwość prawidłowego odpływu wód opadowych, a to z kolei może przyczynić się do przeciekania okna.
Nieprawidłowo zamontowane kątowniki montażowe mogą spowodować przekoszenie okna oraz brak szczelności okna.
Złe zamontowanie okna poprzez nieprawidłowe zamontowanie kątowników montażowych ( np. podniesienie okna u góry ) powoduje jego przekoszenie, a także niesymetryczne usytuowanie okna względem dachu.
Nieprawidłowo zamontowano dolny element kołnierza uszczelniającego. Fartuch ołowiany powinien być wyprowadzony na pokrycie dachowe, odpowiednio uformowany i przyklejony do pokrycia dachowego paskiem butylu. Takie ułożenie kołnierza powoduje wprowadzenie wody opadowej pod pokrycie dachowe.
Dodatkowo dolny element kołnierza uszczelniającego został przewiercony wkrętami. Zarówno przewiercenie jak i przebicie poszczególnych elementów kołnierza prowadzi do utraty gwarancji.

Nieprawidłowo wykonane ocieplenie od środka może spowodować przemarzanie okna, a co za tym idzie jego przeciekanie i zniszczenie drewna.

Niepoprawny montaż rynienki odwadniającej (nie wyłożenie folii dachowej na rynienkę) spowoduje brak możliwości spływu skroplin z dachu poza obręb okna i może doprowadzić do zawilgocenia materiału izolacyjnego wokół okna.

Opracowanie: Redakcja
Źródło: Fakro
Data publikacji: 15.12.2009
Treść wiadomości
E-mail
Wynik dodawania 2 + 2*